Birim : Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürlüğü Konu : Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile ilgili duyuru