Birim:Temel Eğitim ve Orta Öğretim Şubesi Konu:Fransızca Şiir Yarışması Dağıtım:Tüm Resmi/Özel Okul Müdürlüklerine